Pakinggan ang mga Kuwento ng Ibang Tao

Dito sa Chicago, hindi ka nag-iisa. Marami sa iyong mga kapitbahay ang dumaan na sa mga katulad na hamon sa kanilang sariling kalusugang pangkaisipan. Pakinggan ang kanilang mga kuwento tungkol sa sarili nilang mga paglalakbay, at alamin na karapat-dapat ka ring makakuha ng suportang kailangan mo.


Gusto mo bang marinig ang higit pa sa mga kuwento ng iyong mga kapitbahay? Palagi kang bumalik – palagi kaming nagdaragdag ng mga bago.