Ashima

January 19, 2024

Transkrip

 

ASHIMA: Alam kong nabubuhay ako na may mga sintomas sa kalusugan ng isip mula noong marahil ay pitong taong gulang ako.

ASHIMA: Naaalala kong hindi ako nagsasalita, dahil nais kong mapag-isa. Humihiwalay ako mula sa mundo.

ASHIMA: Sa tingin ko, natatakot ang mga tao sa kalusugan ng isip dahil hindi nila ito naiintindihan. Sa tingin ko, malaki ang kakulangan ng edukasyon na nawawala sa karamihan sa ating lipunan.

ASHIMA: Sa unang beses na ibinahagi ko ang aking kuwento, sobra ang kaba at takot ko. Ngunit ang totoo, gusto ko lagi itong pag-usapan, dahil iyon mismo ay nakakagaling na.

ASHIMA: Kapag nakabahagi na ako, natutuklasan ko na napakarami ang nakaka-relate, at ang koneksyon na iyon, para sa akin, ay higit pa sa maraming bagay sa mundong ito.